Fuktskador och hur de märks

En fuktskada kan uppstå i alla olika slags fastigheter. Fuktskador bildas då materialet i väggar och golv inte klarar av den fuktbelastning som de utsätts för. För att undvika fuktskador är det därför viktigt med rätt materialval beroende på den luftfuktighet fastigheten befinner sig på. En fuktskada leder ofta till mögel och kan i värsta fall förstöra bärande stommar och liknande som blir en dyr historia att reparera. Det är därför viktigt att hålla koll på sin bostad så att eventuella fuktskador märks tidigt.

Mätning av fuktighet

För att mäta fuktighet används begreppet relativ fuktighet som förkortas RF. RF talar om hur mycket vatten det finns i luften i förhållande till luft. Mögel och andra mikroorganismer trivs i en RF som överstiger 70%. I Sverige har vi en genomsnittlig RF på 80%, vilket talar om att mögel kan vara ett problem i Sverige. Fuktigheten varierar beroende på årstider, och i regel är sommaren den årstid som fuktigheten är allra högst. Ju kallare väder desto mindre fuktighet i luften.

Hur uppstår fuktskador?

Själva fukten uppstår när varm luft möter kall och denna kondenseras. Ett tydligt exempel på detta är vattnet som skapas utanpå ett kallt vattenglas under en varm sommardag, eller imman som uppstår på spegeln i badrummet efter en varm dusch. Fukt som påverkar fastigheten kan komma från allt ifrån matos och kranvatten till yttre faktorer som regnvatten och markfukt. Fukt blir ett problem först när väggar, golv och tak inte kan leda bort eller torka fukten utan istället absorberar den.

Hur märks en fuktskada?

Tyvärr märks fuktskador ofta när de redan orsakat skada på fastigheten. Ett första tecken kan vara att det luktar illa i hemmet. Lukten påminner om en jordkällare och sätter sig i både kläder och inredning. Det kan vara svårt att känna av lukten själv då den kommer smygande, men märks lättare för gäster som besöker en. Ett tips för att undvika fuktskador är att göra en fuktmätning. En fuktmätning kan upptäcka en skada innan den leder till något värre. Det är med andra ord en billig försäkring kontra en renovering som kan behövas om man inte märker skadan.

Tecken på en fuktskada:

  • Hemmet luktar unket och illa på ett sätt som påminner om en jordkällare.
  • Husgrund och vind känns fuktig.
  • Missfärgningar uppstår där fuktskadan är.
  • Kondens syns på väggar, tak eller golv. Kondens som inte försvinner är ett problem.
  • Mögel.
  • Har man en plastmatta kan denna bli bubblig och ojämn.
  • Färg släpper runt fönster, dörrkarmar och andra målade ställen.

Misstänker man en fuktskada bör man kontakta en saneringsfirma direkt för att åtgärda skadan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>